Waarschuwingen voor het publiek en de deelnemers
  Terug naar vorige pagina
Namens bevoegde instanties maakt de organisatie de aanwezige bezoekers en deelnemers er op attent de volgende instructies in acht te nemen.
  1. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen als u zich niet achter de afzettingen bevindt.
  2. Oversteken anders dan op de aangewezen plaatsen, of het zich bevinden na 10.00 uur op het circuit is ten strengste verboden.
  3. Elke bezoeker met kinderen neemt de verplichting en de verantwoordelijkheid om de kinderen onder zeer strenge controle te houden.
  4. Gooi geen afval of ander voorkomend materiaal (bijv. plastic bekers, flesjes enz. op de wegen, voorkom hiermee eventuele ongevallen.
  5. Loslopende dieren worden niet op het circuit toegelaten. Dit geldt ook voor de aanwonenden van het circuit.
  6. Begeeft u zich in geen geval op het circuit, ook niet voor het eventueel helpen van een renner.
  7. Orders van politie, baan- en wedstrijdcommissarissen, E.H.B.O of controlepersoneel onverwijld opvolgen
   

Noch de HMV, noch de organiserende vereniging, noch de eigenaren van de terreinen, noch de aanwezige officials nemen op enigerlei wijze verantwoordelijkheid op zich, of zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor de handelingen van de deelnemers zelve, voor, tijdens of na de wedstrijden, tegenover de deelnemers zelve, of tegenover anderen of hun rechtverkrijgenden.

Organisatie Historische Motorsport Evenement Barneveld.